Szkoła Podstawowa w Przecławiu.

 

Nawigacja

Lista klas

Nazwa
Ia Wychowawca Bernadeta Turek (edukacja wczesnoszkolna)
Ib Wychowawca Klaudia Piwnica (edukacja wczesnoszkolna)
Ic Wychowawca Ewa Augustyn - Leś (wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna)
IIa Wychowawca Agata Dmuchała (edukacja wczesnoszkolna)
IIb Wychowawca Magdalena Ozimek (edukacja wczesnoszkolna)
IIIa Wychowawca Maria Kulpa (edukacja wczesnoszkolna, zajecia rewalidacyjne)
IIIb Wychowawca Anna Kulas (edukacja wczesnoszkolna)
IVa Wychowawca Lucyna Augustyn (język polski)
IVb Wychowawca Krystyna Haracz - Jędrzejowska (język angielski)
IVc Wychowawca Marta Jemioło (przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie)
Va Wychowawca Arkadiusz Żola (wychowanie fizyczne)
Vb Wychowawca Agnieszka Adamik (język angielski)
Vc Wychowawca Tadeusz Łapa (matematyka, zajęcia komputerowe)
VIa Wychowawca Klaudia Łapa (historia, język angielski)
VIb Wychowawca Piotr Sułek (wychowanie fizyczne, zajęcia techniczne, geografia)
VIIa Wychowawca Ewa Wach (religia, język angielski)
VIIb Wychowawca Aneta  Pamuła (język polski)
VIIIa Wychowawca Irena Markulis (matematyka, fizyka)
VIIIb Wychowawca Beata Krężel ( język polski)