Szkoła Podstawowa w Przecławiu.

 

Nawigacja

Biblioteka

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

                             RODZINNY KONKURS CZYTELNICZY

                 2018/2019

 

 

Biblioteka szkolna

zaprasza uczniów do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników"!

Celem konkursu jest:

- wyłonienie najlepszych czytelników wśród uczniów szkół podstawowych 

- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy,

- kreowanie mody na czytelnictwo, promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu    rodziców z dziećmi.

Konkurs przebiega w czterech etapach:

 1. pierwszy - szkolno-biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny;
 2. drugi - powiatowy: test drużynowy;
 3. trzeci - półfinały wojewódzkie: test drużynowy;
 4. czwarty - finał ogólnopolski: test drużynowy.
 • Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się 6 listopada 2018 r. i trwa do 31 stycznia 2019 r.
 • Celem pierwszego etapu jest wyłonienie po trzech uczestników etapu powiatowego w dwóch kategoriach wiekowych (1-4 i 5-8).
 • Uczniowie zdobywają sprawności poprzez czytanie 6 książek z proponowanej listy 20 tytułów i rozwiązywanie przygotowanych do nich testów, odbieranych w bibliotece szkolnej. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
 • Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci wraz z rodzicami/opiekunami przy rozwiązywaniu testów. Rodzice mogą wspierać dzieci, nakierowywać je na właściwy tok myślenia, czy odpowiednie źródło informacji, ale nie powinni wypełniać testu za nie.
 • Każdy formularz WLC dotyczy jednej książki. Za każdy formularz można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu należy zdobyć minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują sprawność.
 • Uczniowie mogą zdobywać sprawności do 11 stycznia 2019 r.
 • Uczestnicy konkursu, którzy zdobędą 6 sprawności, biorą udział w szkolnym teście kwalifikacyjnym do drugiego etapu – powiatowego.
 • Test kwalifikacyjny odbędzie się w szkole w terminie do 31 stycznia 2019 r.

      Szczegółowy regulamin konkursu oraz informacje o kolejnych etapach znaleść można na stronie     wielka-liga.pl.

Aby zapisać się do konkursu należy złożyć w bibliotece szkolnej do 30 listopada 2018 r. formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna. Zapraszamy do zabawy!

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celem akcji jest :

 • rozbudzanie zainteresowania historią Polski;
 • promocja czytelnictwa;
 • zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z II wojną światową;
 • włączenie społeczności szkolnej do wspólnego świętowania 100-lecia Niepodległości.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli

do udziału w Warsztatach Czytelniczych

w Bibliotece szkolnej

w dniach 29 X – 17 XI 218 roku  o godz. 11.40 – 12.30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIELE JĘZYKA POLSKIEGO

 

Zapraszają na

Podobny obraz

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ

DLA KLAS IV –VIII

Z OKAZJI

100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

 

9 listopada 2018 roku godz. 10.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WYSTAWA

„NASZA PATRONKA”

czynna w bibliotece szkolnej

od 15 – 22 października 2018r.

w godzinach pracy biblioteki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------