Szkoła Podstawowa w Przecławiu.

 

Nawigacja

 • WESOŁYCH ŚWIĄT
 • Dyrekcja Szkoły

  informuje,

  że zimowa przerwa świąteczna trwa w naszej szkole

  od 23.12.2018r do 2.01.2019 r.

 • Dyrekcja szkoły

  zaprasza wszystkich rodziców na szkolną wywiadówkę, 

  która odbędzie się 27.11. 2018 r. o godz, 16.00 

  Plan wywiadówki:

  1. Zebranie na sali gimnastycznej

  2. Spotkanie z wychowawcami w klasach. 

 • Dyrektor szkoły informuje, że dzień 12 listopada 2018 r.

  jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

  w szkole,

  w związku z Narodowym Świętem z okazji  Setnej Rocznicy

  Odzyskania przez Polskę Niepodległości

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

  W dniu  26.09.2018 r. o godz. 16 .00

  w Szkole Podstawowej w Przecławiu

  przy ul. Zielonej 50

  odbędzie się

  WYWIADÓWKA

  dla rodziców uczniów z klas I – VIII

   

  Plan spotkania :

  1. Zebranie ogólne na sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie z wychowawcami
  3. Zebranie Rady Rodziców

   

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

  w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele

  w Przecławiu

  dla klas I – VIII

  odbędzie się 3 września o godzinie 11.00 na sali gimnastycznej

  (budynek przy ulicy Zielonej 50 )

   

  DOWOZY :

  10.15 - z obydwu kierunków (Podole i Wylów) z pierwszego przystanku.

  ODWÓZ 

  12.15 - w obydwu kierunkach

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

   

  W dniu  25.04.2018 r. o godz. 16 .00

  w Szkole Podstawowej w Przecławiu

  przy ul. Rynek 6

  odbędzie się

  WYWIADÓWKA

  dla rodziców uczniów z klas I – VII

   

  Plan spotkania :

  1. Zebranie ogólne na sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie z wychowawcami

   

   

 •  

   

  Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
   prowadzonych przez Gminę Przecław

   na rok szkolny 2018/2019

   

  Burmistrz Przecławia informuje o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Przecław w roku szkolnym 2018/2019, dokumentach niezbędnych
  do potwierdzenia spełnianych kryteriów oraz liczbie punktów możliwych do uzyskania za spełnienie poszczególnych kryteriów, a także o terminach postępowania rekrutacyjnego.

   

  W pierwszej kolejności do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe w  obwodzie szkoły.

  Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęci, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, według kryteriów określonych przez organ prowadzący:

   

  Poniżej w tabelach  określono wszystkie kryteria i  dokumenty niezbędne do potwierdzenia
  ich spełniania oraz terminy postepowania rekrutacyjnego.

   

  Dokumenty niezbędne do wypełnienia w procesie naboru i rekrutacji do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław  dostępne będą od 1 marca 2018r.
  w sekretariatach szkół prowadzonych przez Gminę Przecław.

   

   

   

  Kryteria naboru w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Przecław jest organem prowadzącym
  (Podstawa  prawna; art.133 ust 2 i  3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm), Uchwała Nr XXXV/315/2017 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 28 grudnia 2018r. – załącznik Nr 2

  L.p.

  Kryterium

  Wartość punktowa

  Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów

  1.

  Kontynuacja nauki w danej szkole po obyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

  15 pkt.

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole.

  2.

  W szkole kształci się rodzeństwo kandydata

  8 pkt.

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do danej szkoły.

  3.

  Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej.

  4 pkt.

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania.

  4.

  Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

  2 pkt.

  Oświadczenie rodziców /prawnych opiekunów o ich miejscu pracy zawodowej.

   

                                         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                

   

   

       

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
  do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przecław na rok szkolny 2018/2019

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Przecławia Nr 4.2018 z dnia 26 stycznia 2018r.

   

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.  

  Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  01.03.2018 - 16.03.2018               godz. 15.00

  07.05.2018 - 11.05.2018                                          godz. 15.00

  1.  

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

  19.03.2018 - 23.03.2018

  14.05.2018 - 18.05.2018

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  26.03.2018                                    godz. 15.00

  21.05.2018                                                              godz. 15.00

  1.  

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

  27.03.2018 - 06.04.2018                godz. 15.00

  22.05.2018 - 25.05.2018       godz. 15.00

  1.  

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  10.04.2018                                      godz. 15.00

  28.05.2018           godz. 15.00

   

 • FERIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

  IM. WALERII SZALAY – GROELE W PRZECŁAWIU

  29.01. 2018 r.  – 2 . 02.2018 r.

   

  PONIEDZIAŁEK

  9.00 – 11.00

  Feryjne Rozgrywki Gier Planszowych - zadania drużynowe z wylosowanych dziedzin wiedzy, zawody w układaniu puzzli na czas, kalambury, rozgrywki szachowe, gry planszowe warcaby, chińczyk, memo.

   

  WTOREK

  9.00 – 11.00

  Scrapbooking  - tworzenie bazy, kartek, wybór dodatków i przygotowanie elementów wykończeniowych.

  ŚRODA

  9.00 – 11.00

  Scrapbooking  - łączenie faktur i kolorów, wyklejanie kartek, ozdabianie albumu. Dopasowywanie i przyklejanie zdjęć.

   

  CZWARTEK

  9.00 – 11.00

  Zimowe sposoby na dobry nastrój – Przez różowe okulary – zajęcia animacyjno - czytelnicze, kreowanie świata idealnego, pełnego magii. Konkurs na najpiękniejsze bajkowe historie.

   

  PIĄTEK

  9.00 – 11.00

  Kino feryjne  –Bajki i baśnie polskie.

  Literkowy Zawrót Głowy! – zabawy i zagadki z alfabetem polskim, gimnastyka dla języka, przepisy na rymowane popisy z humorem, kalambury ze świata bajki.

   

   

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

   

  W dniu  25.01.2018 r. o godz. 16 .00

  w Szkole Podstawowej w Przecławiu

  przy ul. Rynek 6

  odbędzie się

  WYWIADÓWKA

  dla rodziców uczniów z klas I – VII

   

  Plan spotkania :

  1. Zebranie ogólne na sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie z wychowawcami
  3. Zebranie Rady Rodziców

   

 • DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE,

  ŻE PRZERWA ŚWIĄTECZNA TRWA DO 2 STYCZNIA

 • NIECH MAGICZNA NOC WIGILIJNEGO WIECZORU PRZYNIESIE SPOKÓJ I RADOŚĆ,

  NIECH KAŻDA CHWILA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ŻYJE WŁASNYM PIĘKNEM, A NOWY ROK OBDARUJE POMYŚLNOŚCIĄ I SZCZĘŚCIEM

  Znalezione obrazy dla zapytania boże narodzenie

 •  

   

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW

   

  W dniu  29.11.2017 r. o godz. 16 .00

  w Szkole Podstawowej w Przecławiu

  przy ul. Rynek 6

  odbędzie się

  WYWIADÓWKA

  dla rodziców uczniów z klas I – VII

   

  Plan spotkania :

  1. Zebranie ogólne na sali gimnastycznej.
  2. Spotkanie z wychowawcami
  3. Zebranie Rady Rodziców
 • KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  Budynek przy ul. Zielona 39A

   

  Imię i nazwisko

  PONIEDZIAŁEK

  WTOREK

  ŚRODA

  CZWARTEK

  PIĄTEK

   

  Agnieszka Adamik

   

  13.20 – 14.05

   

   

   

   

  Beata Krężel

   

   

  13.20 – 14.05

   

   

   

  Łukasz Kopacz

   

   

   

  14.10 – 14.55

   

   

  s. Katarzyna Dulska

  10.35 – 11.20

   

   

   

   

  Aneta Pamuła

   

  13.20 – 14.05

   

   

   

   

  Marta Jemioło

   

  13.35 – 14.20

  (co drugi miesiąc)

   

   

   

   

  Irena Markulis

   

   

  13.20 – 14.05

  (co drugi miesiąc)

   

   

   

  Piotr Sułek

   

   

   

  14.10 – 14.55

   

   

  Tadeusz Łapa

   

   

  13.20 – 14.05

   

   

   

  Klaudia Łapa

   

   

  13.20 – 14.05

   

   

   

  Grażyna Gurbiel

   

   

   

   

   

  8.00 – 8.45

   

   

  Krystyna Jędrzejowska - Haracz

  13.15 – 14.05

  ( w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca)

   

   

   

   

  Zenon Należny

   

   

   

  10.35 – 11.10

  (w pierwszy czwartek każdego miesiąca)

   

  Katarzyna Kazimierska

   

   

   

   

  8.00 – 8.45

  ( w pierwszy piątek każdego miesiąca)

  Janusz Weryński

   

   

   

  10.35 – 11.20

   

   

   

 • KONSULTACJE NAUCZYCIELSKIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  Budynek przy ul. Rynek 6

   

  Imię i nazwisko

  PONIEDZIAŁEK

  WTOREK

  ŚRODA

  CZWARTEK

  PIĄTEK

   

   

   

   

   

   

  Joanna Skop

   

   

  12.45 – 13.30

   

   

   

  Bernadeta Turek

   

   

   

   

  12.45 – 13.30

   

  Ewa Libera

   

   

  12.40 – 13.25

   

   

   

  Ewa Wach

   

   

  11.55 – 12.40

   

   

   

  Arkadiusz Żola

   

   

   

  8.00 – 8.45

   

   

  s. Katarzyna Dulska

   

   

  12.45 – 13.30

   

   

  Lucyna Augustyn

   

   

  12.45 – 13.30

   

   

   

  Agata Dmuchała

  11.55 – 12.40

   

   

   

   

   

  Marta Jemioło

  13.35 – 14.20

  ( co drugi miesiąc )

   

   

   

   

   

   

  Irena Markulis

   

   

   

  12.45 – 13.30

  (co drugi miesiąc )

   

   

  Maria Kulpa

   

  11.55 – 12.40

   

   

   

   

  Kazimierz Głodzik

   

   

   

   

  13.25 – 14.10

   

  Ewa Augustyn-Leś

   

   

   

   

  11.55 – 12.40

   

  Agnieszka Lelek

   

  14.20 – 15.05

   

   

   

   

  Magdalena Byczyńska

   

  11.55 – 12.40

   

   

   

   

  Kazimierz Głodzik

   

   

   

   

  13.35 – 14.20

   

   

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   

  1

  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  4 września 2017 r.

  podstawa prawna:

  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

  2

  Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2017 r.

  podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  3.

  Ferie zimowe

  29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

  podstawa prawna:

  § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  4.

  Wiosenna przerwa świąteczna

   

  29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

  podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  5.

  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  22 czerwca 2018 r.

  podstawa prawna:§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

  6.

  Dodatkowe dni wolne w Szkole Podstawowej w Przecławiu

  - 31.10.2017 r.

  - 2.11. 2017 r.

  - 22.12.2018 r.

  - 20.04.2018 r.,

  - 30.04.2018 r.,

  - 2.05.2018 r.,

  - 4.05. 2018 r.,

  - 1.06.2018 r.

   

   

   

 • Zebranie rodziców uczniów z klas I – VII

  Szkoły Podstawowej w Przecławiu

   odbędzie się

  27  września  2017 r. o godzinie 16.00

   

   

  Plan zebrania:

  1. Zebranie ogólne na sali gimnastycznej.

  2. Spotkanie z wychowawcami w klasach.

  3. Spotkanie dyrekcji  szkoły z Radą Rodziców

   

 • Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018

  w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele

  w Przecławiu

  dla klas I – VII

  odbędzie się 4 września o godzinie 9.00 na sali gimnastycznej

  (budynek przy ulicy Rynek 6)

   

  Przywozy i odwozy dzieci 4 września 2017r. 

  kierunek : Kadziołki - Wylów - Wólka Błońska - 8.20( z pierwszego przystanku)

  Kierunek : Wólka Podolska - Podole - Podzamcze - 8.20

  Odwóz (w obywdu kierunkach) 10.20 

   

 •  

  Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017

  odbędzie się 23 czerwca 2017 r.

  - o godzinie 8.00 dla uczniów z klas I - III

  - Msza św. w kościele parafialnym dla całej społeczności szkolnej odprawiona zostanie o godzinie 9.30

  -  o godzinie 10.45 dla uczniów z klas IV – VI

   

  Dowozy i odwozy uczniów w dniu 23 czerwca 2017r.

  Klasy I – III

  kierunek Kądziołki – Wylów – 7.40

  kierunek Wólka Podolska – Podole – 7.10

  Odwóz : Parking przy kościele godzina 10.30

  Klasy IV – VI

  kierunek Kądziołki – Wylów – 8.50

  kierunek Wólka Podolska – Podole – 8.35

  Odwóz : Godzina 12.30

   

strona: